Hahmoterapeutti
Aleksi Lavaste

Tarjoan terapia- ja koulutuspalveluja Lahdessa yksilöille, yhteisöille sekä yrityksille. Pääset lukemaan lisää minusta ja palveluistani valitsemalla tästä:

HAHMOTERAPIA

TRE
(Tension / Trauma Releasing Exercises)

KOULUTUKSET

TIETOA MINUSTA

HINNASTO

YHTEYSTIEDOT
LYHYESTI HAHMOTERAPIASTA

Gestalt-terapia, jota Suomessa kutsutaan hahmoterapiaksi, on psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt –hetkessä. Tätä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja asiakkaan omassa elämässä. Tulkinnan ja analysoinnin sijasta kokonaisvaltainen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen. Terapian tavoitteena on tiedostaminen, joka toteutuu autenttisessa, arvostavassa dialogissa ja johtaa kasvuun.

Terapiamuotoa on kehitetty 1940-luvulta lähtien, ja se on saanut vaikutteita useista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Moderni hahmoterapia huomioi inhimillisen kokemuksen eri puolet: tiedollisen, emotionaalisen ja kehollisen, sekä käytöksen, vuorovaikutuksen ja eksistentialistiset ulottuvuudet. Hahmoterapia tunnetaan myös nimellä gestalt-terapia. Termin taustalla on saksankielen sana gestalt, joka merkitsee hahmoa, muotoa tai kokonaisuutta.

Hahmoterapia sopii monenlaisten ongelmien käsittelyyn. Esimerkiksi ongelmat ihmissuhteissa ja työelämässä ovat asioita, joita voidaan hahmoterapiassa menestyksellisesti työstää. Terapiaa voidaan käyttää myös mm. akuutteihin tai pitkäaikaisiin kriiseihin, neurooseihin, masennukseen ja uupumiseen. Hahmoterapiaa käytetään sekä yksilö-, pari- että ryhmäterapiamuotona.

Minulle keskeisintä hahmoterapiassa on aina ollut pyrkimys kohti todellista kohtaamista toisen ihmisen kanssa. Sellaisesta kontaktista ja tämän hetken hyväksymisestä syntyvä muutoksen mahdollisuus koskettaa minua joka kerta.

Suomen Hahmoterapiayhdistys on laatinut Suomen lakien ja yleisten eettisten käytäntöjen pohjalta eettiset ohjeet jotka ohjaavat ja tukevat sekä terapeuttia että asiakasta epäselvissä tilanteissa: www.hahmoterapia.fi/eettiset-periaatteet/

Lisää tietoa: www.hahmoterapia.fi

Hahmoterapiassa tutkitaan henkilön kokemusta tässä ja nyt -hetkessä
TRE-STRESSINPURKULIIKKEET

Trauma Releasing Exercises eli TRE on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä, jonka vaikutuksen ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luonnollinen ja nopeasti vaikuttava palautumismekanismi.

Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Näin harjoitus voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa.

TRE:n kehittäjä on amerikkalainen tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija. Hän on kehittänyt ja opettanut TRE-menetelmää yli 20 vuoden ajan.

Lisätietoa: www.trefinland.fi

KOULUTUKSET
Tarjoan vuorovaikutus- ja esiintymiskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Olen työskennellyt hyvin erilaisten tilaajien kanssa ja pyrin kokoamaan koulutukset aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yhteistä kaikille koulutuksilleni on näkemys siitä että ihmisellä on jo kaikki tarvittavat ominaisuudet kyetäkseen vaikuttavaan läsnäoloon, kontaktiin ja vuorovaikutukseen. Siksi haaste onkin jokaisen omien sisäisten voimavarojen löytämisessä eikä niinkään jonkin aivan uuden, vieraan ja ulkokohtaisen oppimisessa. Koulutusten hinta sovitaan aina tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttaa koulutuksen kesto sekä osallistujamäärä.
Vuorovaikutuskoulutus
Koulutuksessa pyritään helposti lähestyttävien harjoitteiden ja lyhyiden luentojen avulla lisäämään osallistujan tietoisuutta siitä, mitkä ovat hänen tapansa kohdata muita ihmisiä. Kurssin aikana haastan osallistujat kokemaan, havaitsemaan ja tutkimaan omia toimintamallejaan. Koulutus voidaan räätälöidä muutamasta tunnista aina muutaman päivän kestäväksi kokonaisuudeksi.
Esiintymiskoulutus
Yleisön eteen astuminen ja siinä tarkoituksenmukaisesti toimiminen ovat asioita joita olen omakohtaisesti ja kokemuksellisesti tutkinut kohta kaksikymmentä vuotta. Kouluttajana minua kiinnostaa tutkia ammatillisen roolin ja autenttisen itsen tasapainoa ihmisessä, esiintyjässä. Kokemukseni mukaan vaikuttava esiintyminen, ihmisten edessä oleminen, syntyy itsensä ja omien eri puoliensa tuntemisesta sekä siitä että esiintyjä hallitsee ammatillisen roolinsa sen sijaan että ulkokohtaiset roolit hallitsisivat häntä.
ALEKSIN KOULUTUKSISTA SANOTTUA:
"Pelkästään positiivista palautetta ainakin omalta kohdaltani antaisin. Aleksin persoona sopii hyvin minun mielestäni tällaisen koulutuksen/työpajan vetoon eikä päivä tuntunut ollenkaan liian pitkältä."
"Päivä kaikessa jännittävyydessään ja jopa "pelottavuudessaan" kääntyi loppujen lopuksi positiiviseksi kokemukseksi. Aleksin energia ja persoona saivat ainakin minut tuntemaan oloni turvalliseksi. Kroppa kertoi päivän jännittävyydestä, mutta pää kesti hyvin. Loppu viimeksi Aleksin hahmo oli se joka teki päivästä hyvän. Asiat jäivät hautumaan mieleen ja ovat sieltä palautuneet ajatuksiin eri tilanteissa. Asiat olivat hyviä ja itselle tärkeitä ja merkityksellisiä. Niitä pystyy hyödyntämään niin työelämässä että siviilissä."
"Mielestäni kokonaisuutena hyvin jäsennetty päivä ja ohjelma. Ei ollut pakkovääntöä missään vaiheessa, joka osaksi johtui Aleksin persoonasta. Ei olisi onnistunut tavan konsultin johdolla tuo keikka."
Aleksi Lavaste
Olen valmistunut hahmoterapeutiksi (Clinical Gestalt Psychotherapist) tanskalaisesta Gestalt Institute of Scandinaviasta (GIS) kesällä 2018. Instituutin 4 -vuotisen koulutusohjelman on sertifioinut EAP (European Association of Psychotherapy), EAGT (European Association for Gestalt Therapy) sekä PF (Danish Psychotherapist Association).

Lisäksi kouluttauduin vuonna 2015 sertifioiduksi TRE -ohjaajaksi (Tension/Trauma Releasing Exercises). Olen tehnyt myös Helsingin yliopistossa psykologian perusopintoja sekä psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja.

Työskentelin joulukuusta 2016 maaliskuuhun 2017 Lahden kaupungin lastensuojelun yksikössä yhteisöntaiteilija -nimikkeellä. Työssäni siellä tutkin luovien prosessien ja hahmoterapian keinojen yhdistämistä lasten sekä heidän perheidensä tukemiseksi ja voimauttamiseksi.

Hahmoterapeuttiopintojeni kirjallinen lopputyöni käsitteli surua ja kohtukuoleman kokeneiden vanhempien tukemista hahmoterapiassa.

Työssäni hahmoterapiassa olen suuntautunut mm. seuraaviin kysymyksiin:

- Itsetuntemus
- Ihmissuhdeongelmat
- Suru
- Elämän muutoskohdat ja kriisit
- Luovuus

Toinen työkenttäni on teatterialan moninaiset tehtävät. Olen ensimmäiseltä koulutukselta teatteritaiteen maisteri, näyttelijä, ja olen työskennellyt laaja-alaisesti niin näyttelijänä, ohjaajana kuin näyttelijäntyönkouluttajanakin.

Lisää tietoa koulutuksistani:

http://gis-international.dk/
http://www.trefinland.fi/

Hinnasto
Tutustumiskäynti hahmoterapiaan on maksuton.

Ei Kela-korvausta.
60 minuuttia
Hahmoterapia
65€
60 minuuttia
TRE -ohjaus
65€
Otathan rohkeasti yhteyttä jos sinulla tulee mieleen mitään kysyttävää.
Vastaanottoni sijaitsee aivan Lahden keskustassa osoitteessa Kirkkokatu 21

Puhelin: 050 3798588
E-mail: aleksi.lavaste@gmail.com

Also in english

Made on
Tilda